Biruind ispita, Dumnezeu formează caracterul Său în noi

In by Cornelius

Pastor Johann Cosma