Gravitatea închinării la idoli

In by Cornelius

Pastor Johann Cosma