Scopul lui Dumnezeu pentru Biserica Bethel este:

Închinare… Iubește pe Domnul cu toată inima ta
Slujire… Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi
Evanghelizare… Mergeţi şi faceţi ucenici
Părtăşie adevărată… Botezaţi-i
Ucenicizare… Învăţaţi-i să asculte

Responsabilităţile Bisericii Bethel sunt:

Dumnezeu vrea să facem parte din familia Lui
Dumnezeu vrea să fim modele ai caracterului Său
Dumnezeu vrea să fim slujitori ai harului Său
Dumnezeu vrea să fim mesageri ai dragostei Sale
Dumnezeu vrea să înălţăm Numele Lui

Sarcinile Bisericii Bethel sunt:

Evanghelizare
Încurajare
Edificare
Echipare pentru slujire

Obiectivele Bisericii Bethel sunt:

Misiune
Glorificare
Ucenicizare
Maturitate
Slujire

Ţintele Bisericii Bethel sunt:

Oamenii nemântuiţi
Mulţimea din biserică
Membrii bisericii
Cei care se dedică
Nucleul care se dăruieşte pe deplin voii Lui Dumnezeu